Beste proiektu batzuk/Otros proyectos

(2016) Zapalduon Antzerkia eskoletan: EkosFron eta AEG eskolaren laguntzarekin, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren inguruan hausnartu genuen tailer batzuen bitartez Goi Mailako Zikloetako ikasleekin.

(2016) Teatro de las Oprimidas en las escuelas: Junto con la ayuda de eCosFron y El centro Educativo AEG llevamos acabo talleres de T.O para reflexionar sobre la Economia Solidaria y Social.

Info + Blogean: https://antzerkiz.wordpress.com/blog/ 


(2017) MARTXOAK 8: Emakumeen Nazioarteko Egunean parte hartu dugu, Donostiako Zuzenbide Fakultatean. Bertan ‘Nork du ahotsa?’ izenburuko antzezlana aurkeztu dugu.

(2017) 8 DE MARZO: Participación en el Día Internacional de las Mujeres en la Facultad de Derecho de Donostia, representado la obra titulada ‘ ¿Quien tiene la voz?’, y dinamizando el posterior foro.

8m

(2017) Talleres intensivos de Teatro de lxs Oprimidxs y Memoria Colectiva
(2017) Zapalduon Antzerkia eta Memoria Kolektiboa, Tailer trinkoak
+Info en el Blog:
Irunerok idatzitako berria
Tailerrak/Talleres